Disclaimer

Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. CleanCampagne doet haar uiterste best om deze informatie nauwkeurig, feitelijk juist en actueel te houden. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van achtergronddocumenten.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat je verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als je ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen naar j.wolkorte@nmfgroningen.nl.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die CleanCampagne ontvangt naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door CleanCampagne gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.

CleanCampagne behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging.

In geen enkel geval is CleanCampagne aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.