Ruim 1000 Groninger bedrijven besparen energie

Ruim 1000 Groningse bedrijven en instellingen die veel energie gebruiken stellen dit jaar een energieplan op. Hierin staat welke energiebesparende…

Lees verder
Helft mkb-bedrijven te laat met opgeven energiebesparing

Nog lang niet alle mkb-bedrijven hebben aangegeven welke energiebesparende maatregelen ze nemen. Bedrijven en instellingen die relatief veel energie verbruiken,…

Lees verder
Voorbeeldrol gemeenten bij verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Het kabinet wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten. In Nederland is maar liefst 40% van de CO2-uitstoot afkomstig van…

Lees verder
Bedrijven investeren bijna 4,4 miljard euro in groene technieken

Het Nederlandse bedrijfsleven maakte in 2018 voor een recordbedrag van bijna € 4,4 miljard gebruik van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en…

Lees verder
Beter inregelen machines en productieproces leidt tot energiebesparing

Om de klimaatdoelen te halen, is de industrie een belangrijke speler bij energie besparen en verduurzamen. 10 Bedrijven - in…

Lees verder
Subsidieregeling SDE+ voorjaar 2019 open

Vanaf dinsdag 12 maart, 9.00 uur is de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voorjaar 2019 open. Bedrijven en instellingen kunnen…

Lees verder
Voorbeeldbedrijf Kleinstesoepfabriek blijft duurzaam groeien

Kleinstesoepfabriek is – in tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden – inmiddels geen kleine soepfabriek meer. Dertien jaar geleden…

Lees verder
Ondernemers en bedrijven investeren in Zonnepark Vierverlaten

Ondernemers en bedrijven kunnen nu investeren in zonnepanelen op het Groningse Zonnepark Vierverlaten. Via crowdfunding verstrekken zij een lening aan…

Lees verder
‘Straks wordt winst nog boete’. Bedrijven steken kop in zand.

Bedrijven steken kop in zand voor verplichte energiemaatregelen Het lijkt bedrijven te ontgaan dat zij winst kunnen maken met energiebesparende…

Lees verder
Informatieplicht voor bedrijven per juli 2019

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 is deze regelgeving veranderd. Naast de bestaande…

Lees verder