10 Koplopers in het Westerkwartier maken grote stappen met duurzaamheid

In de statige Borg Nienoord in Leek werd op 22 maart het Koplopersymposium Westerkwartier gehouden. 10 deelnemers aan het Koploperproject toekomstbestendig ondernemen Westerkwartier in Groningen presenteerden hun uitkomsten en plannen voor de toekomst aan een publiek van zo’n 150 ondernemers, bestuurders, studenten, docenten en andere geïnteresseerden.

10 nieuwe Koplopers

Gedurende het project, dat op 19 juli vorig jaar van start ging in het gemeentehuis van Leek, werden de deelnemende bedrijven uitgebreid doorgelicht op duurzaamheid. Ze kregen een integraal duurzaamheidsprofiel op basis van ISO 26000 met concrete aanbevelingen voor verbeteringen. Met de Milieubarometer werden de milieuprestaties, zoals de CO2-emissies,  kwantitatief in kaart gebracht. Vervolgens ontwikkelden ze een praktisch actieplan, waarmee ze duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen stevig in de organisatie verankeren. Aan het eind van het project kreeg iedere deelnemer een communicatieopdracht mee, om de MVO-boodschap goed over te brengen aan hun klanten en andere stakeholder.

Een deskundige jury, bestaande uit Heleentje Swart (coördinator duurzaamheid en beleidsadviseur van het Nordwin College), Kor Datema (Van Ginkel Groep / Anders Verwarmen en eerdere Koploper in Midden-Groningen) en Jaap de Vries (DZyzzion) beoordeelde deze communicatieopdrachten.

De prijzen werden uitgereikt door wethouder Karin Dekker van de gemeente Leek, die het juryrapport voorlas. Het was een lastige beoordeling volgens de jury, omdat scores erg dicht bij elkaar lagen. Toch kan er maar een de beste zijn en dat was Wold & Waard, die de eerste prijs won: een Groninger Kroon appelboom. De tweede prijs ging naar Kindercentrum De Jonge Wereld en de derde prijs naar Hotel Restaurant Aduard. Zij ontvingen een pakket met streekproducten van eerdere Koploper Oudebosch Fruit.

Alle deelnemers aan het project ontvingen het Koplopercertificaat.

 Meer informatie

Het idee achter het Koploperproject is dat ondernemers elkaar het beste kunnen enthousiasmeren voor duurzaam ondernemen. Als er voldoende Koplopers zijn, volgt het peloton vanzelf. Dat zien we in de praktijk ook gebeuren. De Koplopers gaan niet alleen binnen hun eigen bedrijf aan de slag, maar nemen ook hun product- en dienstenketen onder de loep. Daarmee maken ze ook hun ketenpartners bewuster. Daarnaast bespreken ze duurzaamheid met hun medewerkers, die daardoor ook vaak thuis met duurzame maatregelen aan de slag gaan. Daarmee is de spin-off veel groter dan alleen de deelnemende bedrijven zelf. Ook zien we vaak dat Koplopers onderling zaken gaan doen of gaan samenwerken bij het ontwikkelen van innovaties. Door deelname aan het project ontstaat toch een soort vertrouwensband.

Het Koploperproject is een initiatief van Jaap de Vries van DZyzzion en wordt in de provincie Groningen uitgevoerd samen met Circulair ActiefReinAdvies en ondersteund door diverse gemeenten, de provincie Groningen, Rabobank en diverse andere partijen. Ook buiten Groningen lopen diverse Koploperprojecten. Sinds 2010 zijn er al 33 Koploperprojecten uitgevoerd, waaraan zo’n 350 bedrijven en organisaties meededen.

Ook geïnteresseerd in deelname aan een Koploperproject? Bezoek dan de website van het Koploperproject Groningen. Buiten de provincie Groningen: DZyzzion.

Bron: DZyzzion