Informatieplicht voor bedrijven per juli 2019

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 is deze regelgeving veranderd. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Bedrijven die binnen deze doelgroep vallen, moeten aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiemaatregelen het heeft genomen. De CleanCampagne helpt bedrijven om minimaal te voldoen aan de wettelijke verplichting. We lichten de energiehuishouding van je bedrijf door en geven advies specifiek voor jouw situatie. Dit maakt het eenvoudiger om te voldoen aan de informatieplicht. Indien gewenst helpen we om deze in te vullen.

Via deze pagina van de RVO vind je:

  • een korte uitleg en informatiefilmpje over de informatieplicht,
  • een toelichting op welke bedrijven wel en niet onder de informatieplicht vallen,
  • de Erkende Maatregellijsten voor jouw bedrijfstak,
  • hoe je je kunt voorbereiden op de informatieplicht,
  • een link naar het Eloket om te rapporteren voor jouw bedrijf.

Wat betekent de informatieplicht?
Valt je bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet je uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen. Als uitgangspunt gebruik je de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor jouw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Na de eerste rapportage in 2019 moet je om de vier jaar jouw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in je inrichting. Rapportage van de informatieplicht gaat via het Eloket van RVO.

Let op: wanneer je voldoet aan de informatieplicht, voldoe je niet automatisch aan de energiebesparingsverplichting.

Toezicht en handhaving
Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen jouw bedrijf of instelling is gevestigd. Het bevoegd gezag kan deze handhaving- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst delegeren.

Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Zij gebruiken de informatie uit uw rapportage om te controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren.

Bron: RVO