Ondernemers kunnen met subsidie meedoen aan programma BioBridge

Bedrijven kunnen vanaf nu via de Groninger Ondernemersregeling met subsidie deelnemen aan het programma BioBridge, ontwikkeld door het Carbohydrate Competence Center (CCC) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het doel van het programma is om innovaties binnen midden- en kleinbedrijven te stimuleren op het gebied van ‘biobased economy’, waarbij organisch materiaal (biomassa) als grondstof dient voor het productieproces. 

Programma

De ondernemer kan kiezen uit vier vormen van onderzoek, die in kosten variëren van 850 tot 8320 euro.

  • Een ‘business scope’: een eerste formulering van een innovatie-idee binnen een bedrijf, gevolgd door een beknopte uitwerking tot een projectplan of onderzoeksvoorstel, voor een innovatiescan of een haalbaarheidsstudie.
  • Innovatiescan: de verdere uitwerking en onderbouwing van de business scope.
  • Technische haalbaarheidsstudie (lichte versie).
  • Technische haalbaarheidsstudie (zware versie).

De onderzoeken worden uitgevoerd door studenten van de RUG-Faculteit Science and Engineering en waar mogelijk door studenten van de Hanzehogeschool, onder begeleiding van docenten en onderzoekers van de RUG. Bij technische haalbaarheidsstudies wordt daadwerkelijk technisch onderzoek verricht. Bijvoorbeeld via laboratoriumexperimenten of wetenschappelijk literatuuronderzoek. De lichte variant van de technische haalbaarheidsstudies is op bachelorniveau, de zware versie op masterniveau. De duur van beide varianten bedraagt maximaal een half jaar.

Groninger Ondernemersregeling

De Groninger Ondernemersregeling bevat subsidies tot 5000 euro voor ondernemers die zich verder willen ontwikkelen of de (jeugd)werkloosheid willen verminderen, door leerlingen een meester-gezeltraject aan te bieden. Hiervoor zijn diverse programma’s erkend waar ondernemers aan kunnen deelnemen. De provincie heeft eerder al elf programma’s erkend als onderdeel van deze regeling.

Bron: Provincie Groningen