Subsidieregeling SDE+ voorjaar 2019 open

Vanaf dinsdag 12 maart, 9.00 uur is de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voorjaar 2019 open. Bedrijven en instellingen kunnen SDE+ aanvragen voor het produceren van duurzame energie. De SDE+ voorjaarsronde 2019 loopt tot 4 april, 17.00 uur.

5 miljard beschikbaar
Er zijn vijf categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en waterkering) en Zon. Het totaalbudget voor deze ronde is € 5 miljard.
Iedere ronde heeft drie fases met elk een maximum fasebedrag. De subsidie loopt per fase op.

Doelen Energieakkoord
Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Hiermee zet Nederland een grote stap richting het halen van de doelen uit het Energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren.

Meer informatie: website RVO