Steeds meer groene energielabels voor kantoren

Het aantal kantoren met een groen energielabel neemt sterk toe. Op 1 juli 2019 had 68% van de gelabelde kantoren minimaal energielabel C.

Sinds 2008 kunnen kantoren een energielabel krijgen. Vooral vanaf 2016 stijgt dat aantal snel. De groei geldt het sterkst voor groene labels, ofwel energielabels A, B en C. Had in 2016 nog maar de helft van de gelabelde kantoren een groen label, nu hebben bijna 28.000 van de 40.000 gelabelde kantoren er een.

Vanaf 2023 energielabel C verplicht
Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Voldoet een pand niet aan die eis, dan mag het niet meer als kantoor functioneren. Volgens de Waardering onroerende zaken (WOZ) staan in Nederland 78.000 objecten met alleen een kantoorfunctie. Met bijna 28.000 groene labels voldoet nu al 36% aan de energielabel C-verplichting.

Bron: RVO