Over CleanCampagne

Over CleanCampagne

De CleanCampagne is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Groningen. Met de CleanCampagne helpen we bedrijven om wat betreft verduurzaming het maximaal mogelijke te bereiken. We starten bij de energiehuishouding en dan vooral de energiebesparing. Maar duurzame opwekking, aardgasvrij en een doorkijk naar energieneutraal worden ook expliciet meegenomen.

De Natuur en Milieufederatie Groningen is een onafhankelijke organisatie die zich onder andere inzet voor de transitie naar een schonere energievoorziening. Energiebesparing is volgens ons het meest effectieve middel om tot CO2-reductie te komen en de nationale en regionale energiedoelstellingen te halen. Er valt op dat gebied nog enorm veel te winnen, ook voor bedrijven. Energiebesparing levert immers ook geld op.

Toezicht op energiebesparing
Er liggen niet alleen kansen voor bedrijven, maar ook verplichtingen. De Groningse gemeenten gaan de komende tijd strikter toezien op naleving van de Wet milieubeheer. Hierin staat dat bedrijven die onder deze wetgeving vallen, energiemaatregelen móeten treffen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Bedrijven die dit aangaat ontvangen hierover een brief van hun gemeente. Meedoen aan de CleanCampagne geeft invulling aan deze wettelijke verplichting.

Partners

In de CleanCampagne werken we samen met

Gemeenten: Groningen/Ten Boer, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en Westerkwartier

Adviesbureaus: BMD Advies, DZyzzion, ENGIE, Het Snoer Om, Invent

Partners: Provincie Groningen, Omgevingsdienst Groningen, Energy Valley Topclub