Financiering

Synnovem financieel advies
Synnovem geeft fiscaal en economisch advies over isolatie, installaties en zonne-energie. Zij is gespecialiseerd in het uitrekenen van de meest gunstige terugverdientijden voor energiebesparing en duurzame energie. Hierbij wordt gekeken naar fiscale regelingen en subsidiemogelijkheden. Het adviesrapport helpt om een gedegen beslissing te nemen over de investering in energiebesparing en duurzame energie. Meer informatie over Synnovem.

Fonds Nieuwe Doen Groningen
Ondernemers die hun bedrijfspand en/of hun productieproces willen verduurzamen, kunnen aanspraak maken op het Fonds Nieuwe Doen Groningen. Het fonds verstrekt leningen met een relatief gunstige rente. Meer informatie over Fonds Nieuwe Doen Groningen.

Subsidies en fiscale regelingen (subsidiezoeker RVO)
De overheid ondersteunt bedrijven bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Het gaat hier om diverse subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen. Een greep uit de mogelijkheden: Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie ( SDE+) en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Ga naar de subsidiezoeker van RVO.

BNG Duurzaamheidsfonds
Het BNG Duurzaamheidsfonds is een aanvulling op (regionale) duurzaamheidsfondsen en verstrekt alleen leningen aan ondernemers die bijdragen aan het gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsbeleid. Projecten en initiatieven die in aanmerking komen voor een lening vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds, dragen bij aan verduurzaming van het milieu (ecologisch verduurzamen), de mens (sociaal-cultureel verduurzamen) of de markt (economisch verduurzamen). Meer informatie over het BNG Duurzaamheidsfonds.