Wettelijk kader

  Wetchecker (RVO)
Met de Wetchecker energiebesparing check je eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor jouw onderneming zijn en hoe je aan de verplichtingen kunt voldoen. Naar de wetchecker.

  Activiteitenbesluit Wet milieubeheer
Bedrijven en instellingen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. In het Energieakkoord is afgesproken dat hierop strenger toezicht gehouden wordt. Bijna alle Groningse gemeenten gaan hier op korte termijn mee aan de slag of zijn al bezig. Een bedrijf is verplicht zelf aan te tonen of het voldoet aan de wettelijke verplichting. Meer informatie over het Activiteitenbesluit.

  Energielabel C kantoren
Verwacht wordt dat ieder kantoor groter dan 100 m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. In het onafhankelijk maatwerkadvies van de CleanCampagne houden we rekening met deze aankomende verplichting. Meer informatie over energielabel C voor kantoren.

  BENG-eis voor nieuwbouw
Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Meer informatie over BENG.