Groninger bedrijven gaan samenwerken voor energiebesparing

Op dit moment wordt er door veel bedrijven al werk gemaakt van de energiebesparing, maar er moet nog veel meer gebeuren. Om grote resultaten te boeken, is samenwerking absoluut noodzakelijk. Bedrijven, de provincie Groningen en de Omgevingsdienst Groningen concludeerden gisteravond dat de uitdagingen van de energietransitie groter zijn dan één bedrijf. Daarom moet er worden samengewerkt voor infrastructuur om bijvoorbeeld restwarmte te delen en nieuwe systemen te bedenken. Daar gaan ze de komende tijd mee aan de slag. Het uitgangspunt blijft energiebesparing binnen het bedrijf.

Energietransitie

De provincie heeft grote ambities als het gaat om de energietransitie. Energiebesparing bij bedrijven maakt daar een belangrijk deel van uit. De provincie wil de bedrijven waarvoor zij vergunningverlener is, bewegen werk te maken van energiebesparing. Daarvoor maakt de toezichthouder Energie van de Omgevingsdienst Groningen afspraken met bedrijven. Gedeputeerde Energietransitie Nienke Homan van de provincie Groningen opende de avond: “Ik ken geen bedrijf dat geïnvesteerd heeft in energiebesparing en daar achteraf spijt van heeft. Goed voor innovatie en de portemonnee!” Groningen loopt hierin voorop, hoewel alle bedrijven in Nederland al wettelijk verplicht zijn energiebesparende maatregelen te nemen.

Vergroening grondstoffen

Er waren 35 bedrijven aanwezig bij de bijeenkomst. Na afloop van de avond was gedeputeerde Patrick Brouns van Economische Zaken tevreden. “De industrie ziet het belang van energiebesparing en vergroening in. Dat is de basis voor vergroening van de chemie en maakindustrie in Groningen, door de vergroening van grondstoffen. Dat je het met elkaar eens bent over zo’n belangrijk uitgangspunt voor de route, legt voor decennia weer een nieuwe basis onder de industrie in het Noorden en daarmee de werkgelegenheid.”

Kennisinstellingen en studenten

Bij de verdere gesprekken over energiebesparing worden ook kennisinstellingen betrokken. Studenten en onderzoekers denken mee met bedrijven over energiebesparing. Daarbij gaat het onder andere over nieuwe verdienmodellen, grondstoffenstromen en het opleiden van medewerkers voor een nieuwe manieren van werken.

Bron: Provincie Groningen